Ưu đãi thành viên

* Thể lệ ưu đãi thành viên:
+ Khi đăng ký thành viên trên trang bán hàng trực tuyến shop.bongbachtuyet.com.vn.
* Với mỗi 30,000 đồng trong hóa đơn khi mua sản phẩm bạn sẽ được 9 điểm.
++ Tích đủ 200 điểm bạn sẽ được 1 mã coupon mua hàng miễn phí trị giá 20,000 đồng.
++ Tích đủ 300 điểm bạn sẽ được 1 mã coupon mua hàng miễn phí trị giá 30,000 đồng.
++ Tích đủ 500 điểm bạn sẽ được 1 mã coupon mua hàng miễn phí trị giá 50,000 đồng.
++ Tích đủ 1000 điểm bạn sẽ được 1 mã coupon mua hàng miễn phí trị giá 100,000 đồng.
* Sử dụng tại trang bán hàng trực tuyến shop.bongbachtuyet.com.vn
* Thời hạn kéo dài cộng dồn tích lũy 12 tháng từ ngày 1/1 đến 31/12 hằng năm.
* Quý thành viên tích đủ điểm có thể có thể đổi thành mã coupon mua hàng bất kỳ thời điểm. Sau khi áp dụng đổi điểm lấy mã coupon mua hàng. Điểm tích lũy sẽ tự động trừ đúng số điểm đã dùng để quy đổi mã coupon.
+ Ưu đãi đặc biệt cuối năm khi đăng ký thành viên từ 1/12/2017 đến ngày 31/12/2017 bạn sẽ được ưu đãi tặng 10 điểm.
  Lưu ý : điểm tích lũy chỉ áp dụng trên hóa đơn sau giảm giá. hàng tặng hoặc quy đổi từ voucher sẽ được giao kèm đơn hàng của bạn.

Top