Tích lũy cực khủng

 

* Khi mua bất kỳ sản phẩm thuộc Bộ Kit bạn sẽ được ưu đãi tăng tích lũy cực khủng.

  •  Bộ y tế du lịch, bộ y tế gia đình và bộ chăm sóc da Merilynn bạn được tặng thêm 10 điểm tích lũy ngoài điểm thưởng.
  •  Bộ tiện dụng cá nhân bạn được tặng thêm 15 điểm tích lũy ngoài điểm thưởng.
  • Bộ Kit chăm sóc trẻ sơ sinh bạn được tặng thêm 20 điểm tích lũy ngoài điểm thưởng.