Freeship toàn quốc đơn hàng 349k Xem chi tiết

Trang bán hàng trực tuyến của công ty CP Bông Bạch Tuyết

093.779.44.81 - 090.113.60.16

Chứng nhận chất lượng

Các hoạt động về nghiên cứu thành phần nguyên liệu, cải tiến và chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm là hoạt động thường xuyên được bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Bông Bạch Tuyết triển khai thực hiện. Ngoài ra, Bông Bạch Tuyết còn nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm nghiệm, kiểm tra các chỉ tiiêu qua bộ tiêu chuẩn CellCare được đăng ký sỡ hữu trí tuệ. Ngoài các tiêu chuẩn về chất lượng, Bông Bạch Tuyết còn áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến khác về môi trường, năng lượng.

 

    

     

             

 

   

     

     Top